Make your own free website on Tripod.com

 

 

Absolute Agency Dating Service
POLISI PENGGUNAAN
  1. Informasi yang terkandung dalam laman web ini disediakan "seperti mana adanya" tanpa sebarang jaminan yang sama ada diusulkan atau tidak.
  2. Anda, atas risiko sendiri, bersetuju untuk Mengakses, Membukukan, Menandai, Meniru, Menfailkan, Mengurai, Menyertakan, Mendapatkan, Menilai, Mengkhabarkan, Merangkaikan, Menyimpan, Memanipulasi, Mengungkap, Mencetak, Menegakkan, Menyalin, Mengeluarkan maklumat, bila berpeluang,  tanpa / dengan pengetahuan atau kebenaran dari Laman Web CV Sehat Mandiri Timber.
  3. Anda BERSETUJU dan FAHAM bahawa anda membebaskan kami dari segala tindakan undang-undang anda.
  4. Kami menerima saranan dan kritik. Sila tujukan emel anda melalui laman hubungi kami.
  5. Silakan merangkaikan laman web kami dan kami akan berbuat yang sama.

Hak cipta milik CV Sehat Mandiri Timber, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia.
Produksi semula adalah dilarang kecuali nama pemilik dikekalkan.

KEMASKINI TERBARU :

Statistik oleh: