Absolute Agency Dating Service
 
RANGKAIAN PRODUK

Kami melibatkan diri secara aktif dalam produksi pembuatan hasil kayu berikut:

1. S2S dan S4S

2. Laminating Board
Contoh 1 (  800 pixels x 301 pixels)
Contoh 2 (1600 pixels x 710 pixels)

3. Papan Lapis

4. Kayu Flooring untuk Lantai dan Dinding

Kayu gergajian yang digunakan untuk produksi tersenarai di bawah

-   Bengkirai
-   Malapoga
-   Merbau
-   Meranti Putih
-   Meranti Merah
-   Nyatoh
-  Jati
-  Cengal

* Nama kayu mungkin berbeza di setiap daerah

Hak cipta milik CV Sehat Mandiri Timber, Sidoarjo, Pulau Jawa, Indonesia.
Produksi semula adalah dilarang kecuali nama pemilik dikekalkan.

KEMASKINI TERBARU :

Statistik oleh: